Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

33776/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
13700/22, 13708/22
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Поступак извршења (Има повреде)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (Има повреде)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
12219/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Суђење у разумном року (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 3
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-а) Подносилац представке не намерава да даље учествује у поступку (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
(П1-1-1) Јавни интерес (N/A)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (N/A)
(П1-1-1) Предвидљивост (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Дискриминација (N/A)
Водећи предмет
13353/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
ЧЕТВРТО ОДЕЉЕЊЕ ОДЛУКА Представка бр. 13353/19 Витомир АКСИЋ против Србије Европски суд за људска права (Друго одељење), на заседању Одбора 10. новембра 2022. године у саставу: Armen Harutyunyan, председник, Anja Seibert-Fohr, Ana Maria Guerra Martins, судије, и Viktoriya Maradudina, вршилац дужности секретара Одељења, Имајући у виду горе наведену представку поднету 22. фебруара 2019. године
42860/18
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
32791/20
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
Акциони план у припреми
27025/20, 27026/20, 27030/20, 27033/20, 27039/20, 27043/20, 27046/20, 27047/20, 27051/20, 27053/20, 27055/20, 27060/20, 27115/20, 27132/20, 27135/20, 27188/20, 27607/20, 28024/20, 28592/20, 28610/20, 28613/20, 28614/20, 28616/20, 28620/20, 30105/20, 30296/20, 30298/20, 30303/20, 30307/20, 30313/20, 30321/20, 30325/20, 30334/20, 30338/20, 30342/20, 30346/20, 32458/20, 32461/20, 32462/20, 32463/20, 32465/20, 32466/20, 32467/20, 32468/20, 32469/20, 32470/20, 32471/20, 32472/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
Акциони план поднет
23200/20, 23201/20, 25248/20, 25431/20, 25432/20, 25566/20, 25649/20, 25741/20, 25841/20, 25842/20, 25856/20, 25862/20, 26763/20, 26767/20, 26770/20, 26778/20, 26808/20, 26814/20, 26858/20, 26868/20, 26870/20, 30881/20, 31760/20, 32852/20, 32887/20, 33046/20
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Правична расправа (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Репетитивни предмет
Акциони план није потребан
ПРАВО A. Здруживање представки Имајући у виду сличност предмета наведених представки, Суд сматра да је примерено да исте испита заједно и да донесе једну спојену одлуку. B. Жалбе на основу члана 6. став 1. Конвенције и члана 1. Протокола бр. 1 (неизвршење или одложено извршење домаћих одлука донетих против друштвених/државних предузећа) Влада је тврдила да су коначне одлуке донесене на домаћем
40825/15
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање приватног живота (N/A)
(Чл. 8-2) Мешање (N/A)
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1 / ИЦЦПР-19) Слобода изражавања (N/A)
(Чл. 10-2) Мешање (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
1 - 20 од 401