Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

35081/10,68117/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
42707/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Нема повреде)
Водећи предмет
9235/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
5591/10,17802/12,23138/13,25474/14
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (N/A)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (N/A)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 11) Слобода окупљања и удруживања (N/A)
(Чл. 11-1) Оснивање синдиката и учлањење у њих (N/A)
(Чл. 11-2) Мешање (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
Водећи предмет
48966/09
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
7584/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
41722/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
Водећи предмет
41501/08
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
Водећи предмет
23496/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
67856/14,69282/14,70253/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
28181/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Нема повреде)
Водећи предмет
32509/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
21497/13,21907/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
34661/07
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 2) Право на живот (Има повреде)
(Чл. 2-1) Смртна казна (Има повреде)
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (Има повреде)
Водећи предмет
161 - 180 од 389