Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

19728/08
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
15090/08,27952/10,35372/10,35374/10,47575/12
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
30723/09,9370/13,32658/12,2632/09
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
23915/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
318/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
19978/14,19781/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
50123/06
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Има повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Има повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (Нема повреде)
Водећи предмет
52142/12
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
Водећи предмет
35081/10,68117/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
42707/10
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (Нема повреде)
Водећи предмет
161 - 180 од 408