Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

9864/15
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Нема повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Нема повреде)
(Чл. 37) Брисање представки (Нема повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план поднет
Подносиоци представке су се притуживали на наводну смрт свог новорођеног детета у државној болници 1992. године и тврдили су да би дотично дете заправо могло бити живо, јер је противзаконито дато на усвајање. С тим у вези, подносиоци представке су тврдили да имају право да знају истину о судбини свог детета. Они су се даље притуживали да нису имали делотворан домаћи правни лек у погледу својих
33902/08,34039/10,80191/13,63804/14,70619/14,50472/16,33273/17,15922/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
57574/14
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 10) Слобода изражавања - Општа (Нема повреде)
(Чл. 10-1) Слобода мишљења (Нема повреде)
(Чл. 10-2) Дужности и одговорности (N/A)
Водећи предмет
44719/18,44998/18
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
6097/16,28999/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 3) Забрана тортуре (Има повреде)
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (Има повреде)
(Чл. 5-1) Лишење слободе (Нема повреде)
(Чл. 5-3) Без одлагања извести пред судију или друго службено лице (Има повреде)
(Чл. 5-4) Налог за пуштање на слободу (Има повреде)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-3-ц) Лична одбрана (Нема повреде)
Водећи предмет
9291/14,63798/14
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
Водећи предмет
41680/13
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 7) Кажњавање само на основу закона (N/A)
(Чл. 7-1) Осуда (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
73313/17,20143/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 3) Забрана тортуре (Има повреде)
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
48162/18,49186/18,53369/18,53373/18,58416/18,59572/18,49635/19,51012/19,51704/19
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
Водећи предмет
23079/11
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-2) Регулисање коришћења имовине (Има повреде)
Водећи предмет
16857/19,43001/19
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
50104/10,50673/10,50714/10,13078/11,15596/11,8024/12,1404/13,3603/13,7444/13,7452/13
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Злоупотреба права на представку (N/A)
Водећи предмет
3567/09
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
8184/07
Србија
Одлука
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (N/A)
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1) Брисање представки (N/A)
Водећи предмет
72470/16
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (Има повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (Има повреде)
Водећи предмет
61 - 80 од 414