Skip to main content

Presude/odluke i izvršenje

42619/04
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
41760/04
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 46) Obaveznost i izvršenje presuda (N/A)
(Čl. 46-2) Izvršenje presude (N/A)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
(P1-1-1) Oduzimanje imovine (N/A)
Vodeći predmet
5222/07
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Nema povrede)
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (Nema povrede)
Vodeći predmet
17234/04
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 35-4) Odbijanje predstavke u svakoj fazi postupka (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
2361/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-1) Lišenje slobode (N/A)
(Čl. 5-1-c) Privođenje lica pred nadležnu sudsku vlast (Nema povrede)
(Čl. 5-3) Bez odlaganja izvesti pred sudiju ili drugo službeno lice (Ima povrede)
(Čl. 5-4) Nalog za puštanje na slobodu (Ima povrede)
(Čl. 5-5) Naknada (Ima povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
17271/04
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Ima povrede)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
33430/05
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
712/06
Srbija
Одлука
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 10-1) Sloboda mišljenja (N/A)
(Čl. 37) Brisanje predstavki (N/A)
(Čl. 37-1) Brisanje predstavki (N/A)
Vodeći predmet
2637/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Ima povrede)
Vodeći predmet
37343/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
(Čl. 13) Pravo na delotvorni pravni lek (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (Ima povrede)
Vodeći predmet
27935/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (Ima povrede)
(Čl. 10-1) Sloboda mišljenja (N/A)
(Čl. 10-2) Dužnosti i odgovornosti (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
38350/04
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 6-1) Pristup sudu (Ima povrede)
Vodeći predmet
13909/05
Srbija
Пресуда
Odbor (3)
Nivo važnosti: 2
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (N/A)
(Čl. 10) Sloboda izražavanja - Opšta (Ima povrede)
(Čl. 10-1) Sloboda mišljenja (N/A)
(Čl. 10-2) Dužnosti i odgovornosti (N/A)
(Čl. 35) Uslovi prihvatljivosti (N/A)
(Čl. 35-1) Rok od šest meseci (N/A)
(Čl. 35-3-a) Zloupotreba prava na predstavku (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
Vodeći predmet
381 - 400 od 416