Skip to main content

Dokumenta

PREPORUKA R (2004) 6 Komiteta ministara zemljama članicama o poboljšanju domaćih pravnih sredstava usvojena 12. maja 2004. na 114. zasedanju Komiteta ministara održanom 12-13 maj 2004.
PREPORUKA R (2004) 5 Komiteta ministara zemljama članicama o proveri usaglašenosti predloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima usvojena 12. maja 2004. na 114. zasedanju Komiteta ministara održanog 12-13. maja 2004.
PREPORUKA br R (2000) 2 Komiteta ministara upućena državama članicama za preispitivanje ili ponovno otvaranje određenih predmeta na domaćem nivou po izricanju presuda Evropskog suda za ljudska prava Usvojena 19. januara 2000. godine na 694. sastanku zamenika ministara.
Benjocki i drugi protiv Srbije (p. 5958/07) Radin protiv Srbije (p. 6561/07) Kiš protiv Srbije (p. 8093/07) Njergeš protiv Srbije (p. 9162/07) Evropski sud za ljudska prava (Sud) je većinom glasova 15. decembra 2009. godine doneo jedinstvenu odluku povodom predstavki koje su odvojeno podneli Nada
Srbija i Crna Gora ratifikovala je Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i osnovnim slobodama u decembru 2003. godine čime su se stekli uslovi da se pojedinačne predstavke odnosno žalbe podnose i protiv Srbije i Crne Gore. Budući da se pojedinačne žalbe mogu podnositi i protiv Srbije i Crne Gore
Tirana, 15 i 16. decembar 2011. godine Okrugli sto pod nazivom „Uklanjanje prepreka za izvršavanje nacionalnih sudskih odluka i stvaranje pretpostavki za efikasnu primenu presuda nacionalnih sudova“ održan je 15. i 16. decembra 2011. godine u Tirani, Albanija. Skup je održan pod pokroviteljstvom
Okrugli sto na temu „Reforma Evropskog suda za ljudska prava i uticaj prakse Suda na domaće reformske procese i praksu“ održan je 7. oktobra 2011. godine, na inicijativu Ministarstva pravde Republike Srbije u saradnji sa Generalnom direkcijom Saveta Evrope za ljudska prava i pravne poslove. Učesnike