Skip to main content

Dokumenta

PREPORUKA R (2004) 6 Komiteta ministara zemljama članicama o poboljšanju domaćih pravnih sredstava usvojena 12. maja 2004. na 114. zasedanju Komiteta ministara održanom 12-13 maj 2004.
PREPORUKA R (2004) 5 Komiteta ministara zemljama članicama o proveri usaglašenosti predloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Evropskoj Konvenciji o ljudskim pravima usvojena 12. maja 2004. na 114. zasedanju Komiteta ministara održanog 12-13. maja 2004.
PREPORUKA br R (2000) 2 Komiteta ministara upućena državama članicama za preispitivanje ili ponovno otvaranje određenih predmeta na domaćem nivou po izricanju presuda Evropskog suda za ljudska prava Usvojena 19. januara 2000. godine na 694. sastanku zamenika ministara.