Skip to main content
  • Zastupnik Republike Srbije pred
    Evropskim sudom za ljudska prava
  • Evropski sud za ljudska prava

Vesti

Dana 12. februara 2024. godine predat je Izveštaj o radu Odeljenja za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava za 2023. godinu i biće sastavni deo godišnjeg izveštaja o radu Državnog prvobranilaštva
Na sajtu Evropskog suda za ljudska prava objavljen je izbor najvažnijih predmeta (koji se nazivaju i „ključni predmeti“) kojima se Sud bavio u 2023. godini
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. novembra 2023. godine objavio jednu presudu i 23 odluke protiv Republike Srbije. Sve odluke i presudu je doneo tročlani Odbor. Presudu Stojanović protiv Srbije Sud je objavio 30. novembra 2023. godine. Navedenom presudom