Skip to main content

Vesti

VAŽNO OBAVEŠTENJE Protokolom broj 15 uz Konvenciju skraćen je rok za podnošenje predstavke Evropskom sudu sa 6 na 4 meseca nakon prijema konačne domaće odluke donete u okviru iscrpljivanja domaćih pravnih lekova. Ovaj novi rok od 4 meseca stupa na snagu 1. februara 2022. godine. Pomenuti rok će se
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 9. decembra 2021. doneo, a 13. januara 2022. godine objavio odluke u predmetima: Belić i 19 dr. protiv Srbije, broj 26271/20; Cojić i 3 dr. protiv Srbije, broj 30983/19; Cvetković i 14 dr. protiv Srbije, broj 37615/19; Krstić i 11 dr
Savković protiv Srbije, broj 9864/15.
Presuda Nikolić protiv Srbije, broj 15352/11.
Mladenović i Đokić protiv Srbije, predstavke br. 44719/18 i 44998/18 od 29. aprila 2021. godine.
Ivković i drugi protiv Srbije, predstavka br. 62554/19 od 22. jula 2021. godine.
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 2. februara 2021. godine doneo, a 11. marta 2021. godine objavio odluku u predmetu Milorad Ulemek protiv Srbije, broj 41680/13. Odluku je donelo sedmočlano veće Suda. Podnosilac predstavke se prituživao na povredu člana 7. stav 1. Evropske
Ilić protiv Srbije, broj 33902/08.
Presuda Milosavljević protiv Srbije, broj 47274/19.
Stevan Petrović protiv Srbije, predstavke br. 6097/16 i 28999/19 od 20. jula 2021. godine.
1 - 10 od 16