Skip to main content

Unutrašnje uređenje

Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Državnom pravobranilaštvu (u daljem tekstu: Pravilnik) određeno je da se u sedištu Pravobranilaštva obrazuje Odeljenje za zastupanje Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: Odeljenje) (član 4. stav 1. tačka 1)) i da Odeljenjem rukovodi zamenik – zastupnik (član 4. stav 2.).

Takođe, Pravilnikom je predviđeno da sve poslove iz nadležnosti Odeljenja obavlja 11 državnih službenika (član 18. tač. 8) do 13) Pravilnika), i to:

 • 1 državni službenik na položaju III grupa položaja – zamenik državnog pravobranioca - zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava (nadležnosti)
   
 • 11 državnih službenika na izvršilačkim radnim mestima
 • 1 pravobranilački pomoćnik u zvanju višeg savetnika
 • 4 pravobranilačkih pomoćnika u zvanju samostalnog savetnika
 • 3 pravobranilačkih pomoćnika u zvanju savetnika
 • 3 referenta

Konačno, Pravilnik predviđa 6 radnih mesta u Odeljenju

 • Zamenik državnog pravobranioca – zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava rukovodi Odeljenjem, planira, usmerava i nadzire rad iz delokruga Odeljenja
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja, analize i saradnje sa Evropskim sudom
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi zastupanja i saradnje sa Evropskim sudom
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi staranja i koordinacije oko izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava
 • Pravobranilački pomoćnik - poslovi praćenja izvršavanja presuda Evropskog suda za ljudska prava
 • radno mesto za administrativne i evidencione poslove

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA - POSLOVI ZASTUPANJA

Broj izvršilaca

Zvanje

1

Viši savetnik

3

Samostalni savetnik

2

Savetnik

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA - POSLOVI IZVRŠENJA PRESUDA/ODLUKA

Broj izvršilaca

Zvanje

1

Samostalni savetnik

1

Savetnik

IZVRŠILAČKA RADNA MESTA – ADMINISTRATIVNI I EVIDENCIONI POSLOVI

Broj izvršilaca

Zvanje

3

Referent

Trenutno je na izvršilačkim radnim mestima u Odeljenju zaposleno 8 državnih službenika, i to:

 •  6 na neodređeno vreme
 • 1 državni službenik u zvanju višeg savetnika
 • 3 državna službenika u zvanju samostalnog savetnika
 • 1 državni službenik u zvanju savetnika
 • 1 državni službenik u zvanju referenta
   
 • 1 na određeno vreme
 • 1 državni službenik u zvanju samostalnog savetnika