Skip to main content

Пресуде/одлуке и извршење

30132/04
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
(Чл. 46-2) Извршење пресуде (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (Има повреде)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
Водећи предмет
3150/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
Водећи предмет
25959/06
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
Водећи предмет
39177/05
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 2
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Има повреде)
(Чл. 8) Право на поштовање приватног и породичног живота (Има повреде)
(Чл. 8-1) Поштовање преписке (N/A)
(Чл. 13) Право на делотворни правни лек (Има повреде)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 46) Обавезност и извршење пресуда (N/A)
(Чл. 46-2) Извршење пресуде (N/A)
Водећи предмет
23037/04
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 1
(Чл. 6) Право на правично суђење (N/A)
(Чл. 6-1) Приступ суду (N/A)
(Чл. 6-2) Оптужен за кривично дело (Има повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-1) Рок од шест месеци (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
Водећи предмет
30009/15
Србија
Пресуда
Одбор (3)
Ниво важности: 3
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари - опште (Има повреде)
(П7-4) Право да се не буде суђен или кажњен двапут у истој ствари (Има повреде)
Репетитивни предмет
Стандардни надзор
Акциони план у припреми
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 1. марта 2022. године објавио пресуду трочланог судијског одбора у предмету Стаменковић против Србије. Подносилац се притуживао на повреду права из члана 4. став 1. Протокола 7 уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција), да се не буде суђен или кажњен два пута у истој ствари. Представка је
43674/16
Србија
Пресуда
Веће (7)
Ниво важности: 2
(Чл. 34) Појединачне представке (N/A)
(Чл. 34) Жртва (N/A)
(Чл. 5) Право на слободу и безбедност (N/A)
(Чл. 5-3) Дужина предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-3) Основаност предрасправног лишења слободе (N/A)
(Чл. 5-4) Брзина испитивања законитости (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
Водећи предмет
Акциони план није потребан
401 - 414 од 414