Skip to main content
  • Zastupnik Republike Srbije pred
    Evropskim sudom za ljudska prava
  • Evropski sud za ljudska prava

Vesti

U periodu od 11. do 13. juna 2024. godine u Strazburu, Republika Francuska, održan je 1501. sastanak Komiteta ministara Saveta Evrope (u daljem tekstu: Komitet ministara) koji je posvećen nadzoru nad izvršenjem presuda Evropskog suda za ljudska prava. Na dnevnom redu sastanka bili su i predmeti iz
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 31. maja 2024. godine objavio 1 odluku protiv Republike Srbije. Odluku je doneo Odbor. A i dr. protiv Srbije (broj 37478/16, doneta 18. aprila, objavljena 23. maja 2024. godine) Predmet se odnosi na nameravano udaljenje jedne
Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je u periodu od 1. do 30. aprila 2024. godine objavio 1 presudu i 7 odluka protiv Republike Srbije. Presudu u predmetu Bošnjački doneo je Odbor. Utvrđena je povreda prava iz člana 6. stav 1. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda