Skip to main content

Tradicionalni sastanak zastupnika vlada država članica Saveta Evrope pred Evropskim sudom za ljudska prava

Zastupnica Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, Zorana Jadrijević Mladar, učestvovala je na sastanku zastupnika vlada država članica Saveta Evrope pred Evropskim sudom za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) koji je održan 6. oktobra 2023. godine u Rigi, Republika Letonija.

Sastanak je održan u okviru letonskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope, u organizaciji Kancelarije zastupnika Republike Letonije pred međunarodnim institucijama za ljudska prava. Sastanku je prisustvovalo više od 35 učesnika iz 32 države članice.

Reč je o tradicionalnom godišnjem sastanku na kome vladini zastupnici razgovaraju o razvoju prakse Suda, izazovima sa kojima se susreću kada predstavljaju svoje vlade pred Sudom i drugim relevantnim pitanjima.

Na dnevnom redu ovogodišnjeg sastanka, koji je održan nakon pauze zbog restrikcija koje su postojale zbog pandemije vidrusa Covid-19, razmenjivana su iskustva u pogledu, pored ostalog, zastupanja i zaključivanja prijateljskih poravnanja pred Sudom. Takođe, bilo je reči o Protokolu broj 16 uz Konvenciju.

Sastanku je prisustvovala i samostalna savetnica iz Odeljenja za zastupanje, Ana Gašović.