Skip to main content
  • Заступник Републике Србије пред
    Европским судом за људска права
  • Европски суд за људска права

Вести

Дана 12. фебруара 2024. године предат је Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права за 2023. годину и биће саставни део годишњег извештаја о раду Државног првобранилаштва
На сајту Европског суда за људска права објављен је избор најважнијих предмета (који се називају и „кључни предмети“) којима се Суд бавио у 2023. години
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је у периоду од 1. до 31. децембра 2023. године објавио шест одлука против Републике Србије. Свих шест одлука је донео трочлани Одбор. Суд је у четири предмета прихватио пријатељска поравнања, у једном предмету је усвојио једнострану Декларацију