Skip to main content

1501. састанак Комитета министара Савета Европе

У периоду од 11. до 13. јуна 2024. године у Стразбуру, Република Француска, одржан је 1501. састанак Комитета министара Савета Европе (у даљем тексту: Комитет министара) који је посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска права.

На дневном реду састанка били су и предмети из групе предмета Станимировић против Србије који се односе на неефикасну истрагу у вези са наводима о наводном злостављању од стране полицијских службеника (повреда процесног аспекта члана 3. Конвенције) и злостављању од стране полицијских службеника током испитивања (повреда материјалног аспекта члана 3. Конвенције), а који предмети се налазе у појачаном надзору.

Након разматрања ревидираног Акционог плана који је Република Србија доставила, а у коме су представљене појединачне и опште мере које се предузимају у циљу извршења пресуда из ове групе предмета, Комитет министара је донео одлуку и позвао је државу да најкасније до јуна 2025. године достави нове информације у складу са изнетим коментарима.

Такође, Комитет министара је донео 11 завршних резолуција којима је окончао надзор над извршењем пресуда и одлука против  Републике Србије у следећим  предметима - Алмаши и Стеван Петровић из групе предмета Станимировић, Драгица Лазић и у још 9 одлука.