Skip to main content

Вести

Пресуда Николић против Србије, број 15352/11.
Младеновић и Ђокић против Србије, представке бр. 44719/18 и 44998/18 од 29. априла 2021. године.
Ивковић и други против Србије, представка бр. 62554/19 од 22. јула 2021. године.
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 2. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио одлуку у предмету Милорад Улемек против Србије, број 41680/13. Одлуку је донело седмочлано веће Суда. Подносилац представке се притуживао на повреду члана 7. став 1. Европске
Илић против Србије, број 33902/08.
Пресуда Милосављевић против Србије, број 47274/19.
Стеван Петровић против Србије, представкe бр. 6097/16 и 28999/19 од 20. јула 2021. године.
Милосављевић против Србије, представка број 57574/14 од 25. маја 2021. године.
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 23. марта 2021. године донео, а 15. априла 2021. године објавио одлуку у предмету Љубинка МИК и Светлана ЈОВАНОВИЋ против Србије. Одлуку је једногласно донело седмочлано Веће. Наведеном одлуком је Суд одлучио да са своје листе предмета скине две
Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 18. фебруара 2021. године донео, а 11. марта 2021. године објавио, одлуку у предмету Стојанка Смиљковић против Србије, број представке 48176/18. Одлуку је донео трочлани Одбор Европског суда. Подноситељка се у представци притуживала на повреду
11 - 20 од 23