Skip to main content

1475. састанак Комитета министара Савета Европе (DH)

У периоду од 19. до 21. септембра 2023. године у Стразбуру, Република Француска, одржан је 1475. састанак Комитета министара Савета Европе (у даљем тексту: Комитет министара) који је посвећен надзору над извршењем пресуда Европског суда за људска права.

На дневном реду састанка били су и предмети из групе предмета Јевремовић против Србије, који се односе на дужину трајања поступка пред домаћим судовима и налазе се у појачаном надзору.

Након разматрања ревидираног Акционог плана који је Република Србија доставила, а у коме су престављене појединачне и опште мере које се предузимају у циљу извршења ове групе предмета, Комитет министара је донео одлуку и позвао је државу да до 30. јуна 2024. године достави нове информације у складу са изнетим коментарима.

Такође, Комитет министара је донео завршну резолуцију у предмету Вилотијевић против Србије и одлучио је да оконча надзор над њим.