Skip to main content

Dokumenta

U Strazburu je u periodu od 23. do 27. marta 2009. godine održan 68. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 44 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je bio
Iz preliminarnog godišnjeg izveštaja za 2008. godinu, a koji Evropski sud za ljudska prava objavljuje početkom svake godine za prethodnu godinu može se izvesti zaključak o kontinuiranom porastu aktivnosti Evropskog suda za ljudska prava. Naime, u 2004. godine Sud je uzeo u razmatranje 32500, u 2005
1. U prvoj polovini 2008. godine na odgovor je dostavljeno 18 predmeta. Većina novih predmeta odnosi se na porodične stvari (Damjanović, Mićić, Cakić-Ivković, M.V., Knežević, Ileš, Dimitrijević i Felbab). U većini od ovih predmetima ističe se uz povredu člana 8 Konvencije (pravo na poštovanje
Broj predmeta protiv Republike Srbije koji su dostavljeni na odgovor Zastupniku u 2005. godini iznosio je 5 predmeta, dok je tokom 2006. godine dostavljeno 40 predmeta. Tokom 2007. godine dostavljeno je na odgovor još 24. predmeta. U prvoj polovini 2008. godine dostavljeno je na odgovor (tzv
U Strazburu je u periodu od 25. do 28. novembra 2008. godine održan 67. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 45 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je
Izveštaj o radu zastupnika Republike Srbije pred ESLJP (ECHR) za period januar - jun 2008. godine.
U Strazburu je u periodu od 25. do 28. marta 2008. godine održan 66. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH). Sastankom je predsedavala ko-zastupnica Turske pred Evropskim sudom za ljudska prava Deniz Akčaj, a učestvovali su predstavnici 42 zemlje članice Saveta Evrope, među kojima je bio
Iz izveštaja koji Evropski sud za ljudska prava objavljuje početkom svake godine za prethodnu godinu može se izvesti zaključak o kontinuiranom porastu aktivnosti Evropskog suda za ljudska prava. Naime, u 2004. godine Sudu je podneto 32500, u 2005. godini 35400, u 2006. godini 39400, a u 2007. godini
Izveštaj sa 65. sastanka Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH) i sastanka državnih zastupnika pred Evropskim sudom za ljudska prava održanog od 6. do 9. novembra 2007. godine. U Strazburu je u periodu od 6. do 9. novembra 2007. godine održan 65. sastanak Upravnog komiteta za ljudska prava (CDDH)