Skip to main content

Judgments and Decisions

11944/16
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 14) Zabrana diskriminacije (N/A)
Lead case
Action Plan/Report not needed
21758/22, 21790/22, 21795/22
Србија
Пресуда
Committee (3)
Importance level: 3
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Suđenje u razumnom roku (Ima povrede)
(P1-1) Zaštita imovine (N/A)
(P1-1-1) Neometano uživanje imovine (N/A)
Lead case
Action Plan/Report sent
41394/15
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(P12-1) Opšta zabrana diskriminacije (N/A)
(Čl. 6) Pravo na pravično suđenje (Ima povrede)
(Čl. 6-1) Pravična rasprava (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
Lead case
Action Plan/Report sent
7833/12
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 8) Pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života (N/A)
(Čl. 8) Pozitivne obaveze (N/A)
(Čl. 8-1) Poštovanje porodičnog života (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (Ima povrede)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (Ima povrede)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (Ima povrede)
Lead case
Action Plan/Report sent
43674/16
Србија
Пресуда
Chamber (7)
Importance level: 2
(Čl. 34) Pojedinačne predstavke (N/A)
(Čl. 34) Žrtva (N/A)
(Čl. 5) Pravo na slobodu i bezbednost (N/A)
(Čl. 5-3) Dužina predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-3) Osnovanost predraspravnog lišenja slobode (N/A)
(Čl. 5-4) Brzina ispitivanja zakonitosti (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje - opšte (N/A)
(Čl. 41) Nematerijalna šteta (N/A)
(Čl. 41) Pravično zadovoljenje (N/A)
Lead case
Action Plan/Report pending
41 - 45 of 45