Skip to main content

Осврт на извештај Европског суда за људска права о прегледу активности за 2008. годину

Извештај

Из прелиминарног годишњег извештаја за 2008. годину, а који Европски суд за људска права објављује почетком сваке године за претходну годину може се извести закључак о континуираном порасту активности Европског суда за људска права. Наиме, у 2004. године  Суд је узео у разматрање 32500, у 2005. години 35400, у 2006. години 39400, у 2007. години 41700 представки грађана из свих држава чланица Савета Европе, док тај број на крају 2008. године износи 49.900 представки. Само везано за руско-грузијски конфликт Суду је поднето крајем 2008. године преко 3000 представки. У односу на поједине државе највећи број представки узет је у разматрање у односу на Русију (27. 250) представки што чини 28% свих случајева пред Судом. На Турску отпада 11,4 % свих представки, а на Румунију 9,1% свих представки. У самом врху по броју представки које Суд разматра налазе се и Украјина, Италија, Пољска, Словенија (3.200 представки), Немачке, Молдавија, Француска, Бугарска и Чешка (2.100 представки, што чини 2,2% свих представки). Одмах иза ових држава по броју представки које је Суд узео у рад налази се Србија  (2.084 представке, тринаесто место), па имајући у виду чињеницу да се представке против Србије могу подносити тек од марта 2004. године, ради се о заиста импозантном броју представки које су поднете против Србије пред Судом.

Имајући у виду укупан број становника Републике Србије у односу на број поднетих представки проценат од 1,45% представки узетих у рад у 2008. години у односу на Републику Србију представља један од виших процената (веће проценте имају само Македонија, Црна Гора, БиХ Молдавија, Грузија и Словенија, која са 6,68% има убедљиво највиши проценат поднетих представки према броју становника). 

О порасту активности Суда може се  закључити и по броју донетих пресуда, јер је у 2007. години Суд донео 1503 пресуде, а у 2008. години је донео 1543 пресуде (од тога 18 пресуда донело је Велико веће Суда). Гледано у односу на државе највећи број пресуда донет је у односу на Турску (264), Русију (244), Румунију (199), Пољску (141) и Украјину (110).

Највећи број пресуда у којима је утврђена бар једна повреда Конвенције о људским правима током 2008. године донет је у односу на Турску (257 од укупно 264) и Русију (233 од укупно 244). У односу на Украјину у свих 110 донетих пресуда у 2008. години утврђена је бар једна повреда Конвенције. Исто тако и у случају Македоније је у свих 15 донетих пресуда утврђена бар једна повреда Конвенције, што важи и за Португал (12 донетих пресуда и у свих 12 нађена бар једна повреда Конвенције).

Највећи број пресуда у којима није утврђена повреда Конвенције донет је током 2008. године у односу на Пољску (9 од 141 донете пресуде). Србија у том поледу има исти резултат као Финска (9 донетих пресуда, у 8 утврђена бар једна повреда, у једној  пресуди није утврђено постојање повреда Конвенције). Хрватска је такође имала само једну пресуду донету у корист државе од донетих 19 пресуда, а такође и Мађарска од донете 44 пресуде (у 43 је нађена бар једна повреда Конвенције).

Ниједна пресуда током 2008. године није донета у односу на Црну Гору (постала чланица Конвенције тек у јуну 2006. године), као и у односу на мање државе попут Сан Марина, Монака, Лихтенштајна, а овим државама ваља придодати Исланд и Ирску. И док код побројаних држава (осим можда Ирске) у наредном периоду не треба очекивати већи број пресуда, када је у питању Црна Гора за очекивати је да ће у наредном периоду уследити већи број пресуда, јер је у односу на ту државу у рад током 2007. године узето 95 представки, а у 2008. години 156 представки.

Када  је у питању Република Србија од тренутка када је Србија ратификовала Конвенцију (март 2004. године) укупно је поднето 3.776 представки, од којих је до сада одбачено 1669. У 139 случајева представке су прослеђене на одговор државном агенту, а од тих представки у 33 случаја представке су проглашене допуштеним, док је закључно са 2008. године донето укупно 24 пресуде (само у једној није утврђена ниједна повреда Конвенције), Суд је 2008. години узео у рад 1067 представки поднетих против Србије и од тога одбацио 335 представки, док је 68 представки доставио на одговор државном агенту. Иначе, током 2008. године донето је 15 одлука у односу на Републику Србију и међу њима у чак 13 случајева склопљена су пријатељска поравнања или од Суда прихваћене једностране декларације које је издао државни агент.

Када је у питању структура утврђених повреда и даље, како у односу на Србију, тако и у односу на друге земље, предњачи повреда права на суђење у разумном року (члан 6 став 1 Конвенције). За њом следи повреда члана 1 Протокола 1 уз Конвенцију (право на мирно уживање имовине).

Комплетан извештај може се наћи на сајту Европског суда за људска права - www.echr.coe.int

Архива
Не