Skip to main content

Вести

Протоколом број 15 уз Конвенцију скраћен је рок за подношење представке Европском суду са 6 на 4 месеца након пријема коначне домаће одлуке донете у оквиру исцрпљивања домаћих правних лекова. Овај нови рок од 4 месеца ступа на снагу 1. фебруара 2022. године. Поменути рок ће се примењивати на
Сва пошта може да се доставља на адресу Државно правобранилаштво - Одељење за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, 11000 Београд, Косовска 31, као и на непромењену еmail адресу zastupnik@dpb.gov.rs. Контакт телефон +381 11 638 - 9293
Бењоцки и други против Србије (п. 5958/07) Радин против Србије (п. 6561/07) Киш против Србије (п. 8093/07) Њергеш против Србије (п. 9162/07) Европски суд за људска права (Суд) је већином гласова 15. децембра 2009. године донео јединствену одлуку поводом представки које су одвојено поднели Нада
21 - 23 од 23