Skip to main content

10. годишњи регионални Форум о владавини права за југоисточну Европу

Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Десетом годишњем регионалном Форуму о владавини права за Југоисточну Европу који је одржан 10. и 11. новембра 2023. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији The AIRE Centre и Civil Rights Defenders.

Тема овогодишњег Форума била је „Успостављање равнотеже између заштите података и транспарентног правосуђа: Европски правни оквир“. Дискутовало се о заштити права на поштовање приватног и породичног живота из члана 8. Конвенције у контексту судског поступка, узимајући у обзир заштитне мере које се захтевају према члану 6. Конвенције (право на правично суђење). Ово укључује балансирање захтева за судском транспарентношћу са захтевом да се заштити право на приватни живот странака у поступку, узимајући у обзир када је прикладно или неопходно анонимизирати пресуде и да ли је и када је дозвољено прихватити и/или се ослањати на пресретнуте, електронске комуникацијске доказе. Ова питања су актуелна широм Европе, јер технологија која се стално развија наставља да трансформише начин на који истражујемо и кривично гонимо злочине и како водимо судске поступке.

Форум окупља садашње и бивше судије Европског суда за људска права, председнике и судије уставних и врховних судова, председнике и чланове судијских и тужилачких Савета, заштитнике грађана, директоре правосудних академија, председнике и судије редовних судова, невладине организације, адвокате и заступнике пред Европским судом за људска права.

Циљ Форума је да промовише националну имплементацију Конвенције о људским правима, да подстакне регионалну сарадњу и да помогне процес европских интеграција у региону.