Skip to main content

14. варшавски Семинар о људским правима

Дана 24. октобра 2023. године је у Варшави, Република Пољска, одржан 14. варшавски семинар о људским правима, поводом 30. годишњице приступања Пољске Конвенцији о заштити људских права и основних слобода. Семинар је организовало Министарство спољних послова Пољске у сарадњи са Саветом Европе.

Овогодишњи Семинар био је посвећен људским правима у кризним ситуацијама. Бројни представници држава чланица и Секретаријата Савета Европе, Европског суда за људска права, Уједињених нација, Канцеларије ОЕБС-а за демократске институције и људска права, Агенције Европске уније за основна права и академских институција разматрали су како да се људска права боље заштите токомразних нерешених изазова и криза.

На основу искуства пандемије Covid-19, изнет је предлог да државе донесу законе и институционална решења како би ванредне мере које се предузимају у кризним ситуацијама и које утичу на људска права биле у складу са принципима пропорционалности и неопходности.

Варшавски семинар о људским правима представља међународни форум за дебату и размену искустава о темама у вези са Конвенцијом за заштиту људских права и основних слобода и судском праксом Европског суда за људска права. Сваки догађај у серији помаже у ширењу стандарда заштите људских права и инспирише активности које унапређују поштовање ових стандарда.

Семинару је присуствовала и заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар.