Skip to main content

Свиленгаћанин и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Одбор (3)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 6) Право на правично суђење (Нема повреде)
(Чл. 6-1) Приступ суду (Нема повреде)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Злоупотреба права на представку (N/A)
Бројеви представки
50104/10,50673/10,50714/10,13078/11,15596/11,8024/12,1404/13,3603/13,7444/13,7452/13
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција