Skip to main content

Жегарац и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
2
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(Чл. 37) Брисање представки (N/A)
(Чл. 37-1-а) Подносилац представке не намерава да даље учествује у поступку (N/A)
(Чл. 37-1-ц) Даље испитивање представке није оправдано (N/A)
(Чл. 35) Услови прихватљивости (N/A)
(Чл. 35-3-а) Очигледно неоснована представка (N/A)
(П1-1) Заштита имовине (N/A)
(П1-1-1) Одузимање имовине (N/A)
(П1-1-1) Јавни интерес (N/A)
(П1-1-1) Неометано уживање имовине (N/A)
(П1-1-1) Предвидљивост (N/A)
(П12-1) Општа забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Забрана дискриминације (N/A)
(Чл. 14) Дискриминација (N/A)
Бројеви представки
54805/15, 56814/15, 7204/16, 10314/16, 19130/16, 21856/16, 26751/16, 39151/20
Приказ пресуде/одлуке
Одлуке донете на домаћем нивоу које су повод обраћању ЕСЉП
Надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Опште мере
Акциони план/извештај
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција