Skip to main content

Неговановић и други против Србије

Земља
Србија
Ниво важности
3
Језик
Српски
Веће које је судило
Веће (7)
Датум пресуде
Датум представке
Кључне речи
(П12-1) Општа забрана дискриминације (Има повреде)
(Чл. 41) Правично задовољење - опште (N/A)
(Чл. 41) Правично задовољење (N/A)
(Чл. 41) Нематеријална штета (N/A)
(Чл. 41) Материјална штета (N/A)
Унутрашње поље слободне процене (N/A)
Бројеви представки
29907/16, 30022/16, 30322/16, 31142/16
Приказ пресуде/одлуке
Надзор
Стандардни надзор
Појединачне мере (статус плаћања)
Накнада нематеријалне штете (У току)
Накнада материјалне штете (У току)
Опште мере
Акциони план/извештај
Акциони план у припреми
Одлуке комитета министара
Завршна резолуција