Skip to main content
  • Заступник Републике Србије пред
    Европским судом за људска права
  • Европски суд за људска права

Вести

Дана 12. фебруара 2024. године предат је Извештај о раду Одељења за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права за 2023. годину и биће саставни део годишњег извештаја о раду Државног првобранилаштва
На сајту Европског суда за људска права објављен је избор најважнијих предмета (који се називају и „кључни предмети“) којима се Суд бавио у 2023. години
Заступница Републике Србије пред Европским судом за људска права, Зорана Јадријевић Младар, учествовала је на Десетом годишњем регионалном Форуму о владавини права за Југоисточну Европу који је одржан 10. и 11. новембра 2023. године у Сарајеву, Босна и Херцеговина, у организацији The AIRE Centre и