U četiri slučaja ECHR obustavio postupak protiv Republike Srbije

3.11.2008.

Evropski sud za ljudska prava je 21. oktobra 2008. godine doneo četiri odluke o skidanju predmeta sa liste u slučajevima koji komunicirani Republici Srbiji na odgovor, čime je došlo do obustave daljeg postupka pred Sudom.

U dve odluke (Ileš i Lazarević)  Sud je doneo odluku o skidanju predmeta sa liste po osnovu člana 37 stav 1a Evropske konvencije o ljudskim pravima, tako što su sklopljena vansudska poravnanja na iznose od 1.200,00 evra tj. 3.100,00 evra u dinarskoj protivvrednosti, a sve zbog prekomerne dužine trajanja postupka. Istovremeno su podnosioci predstavki obavestili Sud da povlače predstavke.  To je već četvrti slučaj okončanja postupka na ovaj način od početka ove godine (slično su okončani postupci u predmetima Abraham i Đorić-Francuski.

Takođe, u slučaju Popović podnosilac je odlučio da povuče predstavku protiv Srbije, s obzirom da je njegov slučaj okončan pred domaćim organima. U navedenom slučaju takođe je primenjen član 37 stav 1a Konvencije

Najzad, u slučaju Kojović Sud je obustavio postupak zbog smrti podnosioca i činjenice da niko u njegovo ime nije zahtevao nastavak postupka. U ovom postupku Sud je od proglašenja nezavisnosti Republike Crne Gore postupak vodio samo protiv Republike Srbije imajući u vidu odluku Komiteta ministara od 14. juna 2006. godine prema kojoj je Republika Srbija nastavila članstvo u Savetu Evrope od 3. juna 2006. godine, kao i odsustva indikacije od strane podnosioca protiv koje od dve države iz nekadašnje Državne zajednice traži nastavak postupka pred Sudom. Postupak u ovom slučaju obustavljen je po osnovu člana 37 stav 1 c Konvencije

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE