Seminar u Bratislavi 3. i 4 april 2008. godine

7.04.2008.

SEMINAR O ULOZI DRŽAVNIH AGENATA U OBEZBEĐIVANjU EFEKTIVNE ZAŠTITE LjUDSKIH PRAVA

U Bratislavi, u okviru predsedavanja Republike Slovačke Komitetom ministara Saveta Evrope, 3. i 4. aprila 2008. godine, održan je Seminar o ulozi državnih agenata u obezbeđivanju efektivne zaštite ljudskih prava.

Seminar je otvorio vicepremijer Slovačke Republike, koji je istovremeno i ministar pravde, Štefan Harabin, a govorio je i predsednik Evropskog suda za ljudska prava Žan Pol Kosta.

Na seminaru su učestvovali državni zastupnici i savetnici iz 36 zemalja članica Saveta Evrope, a među njima su bili i dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava i Vanja Rodić, savetnik u Kancelariji državnog zastupnika.

Tokom seminara prezentovani su referati po različitim oblastima:

- uloga zastupnika u predstavljanju država članica pred Evropskim sudom za ljudska prava;

- odgovornost zastupnika u obezbeđivanju usklađenosti zakonodavstva i prakse države sa standardima Evropskog suda za ljudska prava;

-  doprinos zastupnika izvršavanju presuda Evropskog suda za ljudska prava;

- uloga zastupnika u ostvarivanju zahteva za ugrađivanje standarda Suda u svakodnevnu praksu državnih organa, kroz objavljivanje i distribuiranje prakse Suda.

Dr Slavoljub Carić je na seminaru govorio na temu «Status državnog agenta pred Evropskim sudom za ljudska prava u pravnom sistemu Republike Srbije».

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE