Seminar o primeni člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima u kontekstu izvršenja presuda

22.09.2008.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Republike u saradnji sa Generalnom direkcijom za ljudska prava Saveta Evrope je održalo seminar sa temom "Primena člana 8 Evropske konvencije  o ljudskim pravima u kontekstu presuda koje je Evropski sud za ljudska prava doneo protiv Republike Srbije".Seminar je održan 25. i 26. septembra u Palati Srbije.

Seminar su otvorili uvodnim izlaganjima:

* G. Svetozar Čiplić, Ministar za ljudska i manjinska prava RS;
* Gđa  Vida Petrović Škero, Predsednik Vrhovnog Suda RS;
* Gđa Snežana Malović, Ministar pravde RS;
* Gđa Genevieve Mayer, Direktor Odeljenja za izvršavanje presuda;
* G. Slavoljub Carić, Zastupnik RS pred Evrospskim sudom za ljudska prava

Pored navedenih izlagača predavanja su održali i:

* Gđa Francoise Tulkens, sudija Evropskog suda za ljudska prava
* G. Milomir Nikolić, sudija Vrhovnog suda Srbije
* Gđa Katarina Nedeljković, pravnik u Odeljenju za izvršavanje presuda ECtHR
* Gđa Annette Weerth, Stalna misija Nemačke pri SE
* Gđa Štefica Stažnik, zastupnica Republike Hrvatske pred ECtHR i pomoćnica ministra pravde
* G.Derman Ozgur, pravnik u Odeljenju za izvršavanje presuda ECtHR
* Gđa Marija Petrović - Centar za prava deteta
* Gđa Vanja Rodić, savetnik - Sektor za zastupanje RS pred Evropskim sudom za ljudska prava


Na seminaru su doneti sledeći zaključci:


PROBLEMI IDENTIFIKOVANI NA SEMINARU

 1. Problemi u vezi primene Porodičnog zakona i Zakona o izvršnom postupku kod izvršenja odluka u porodičnim stvarima.

2. Nedostatak koordinacije, komunikacije i nadzora između različitih nacionalnih aktera (sudova, centara za socijalni rad, policije i tužilaca).

3. Nedostatak adekvatnog učestvovanja policije, javnih tužilaca i centara za socijalni rad.


PREDLOŽENA REŠENjA

1. Obuka centara za socijalni rad i njihovo efikasno učestvovanje u predmetima, koji se odnose na starateljstvo.

2. Uključivanje Ministarstva unutrašnjih poslova i tužilaštva u obezbeđivanju efikasnog izvršenja domaćih sudskih odluka u predmetima, koji se odnose na starateljstvo.

3. Interni dokumenti, koji identifikuju odgovarajuće uloge i obim intervencije nacionalnih aktera prema novim propisima.

4. Izučiti potrebu zakonodavstvnih izmena, koje su potrebne da bi se obezbedilo izvršenje odluka iz porodičnog prava (primer Hrvatske).

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE