Presude i odluke Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Republiku Srbiju u periodu mart 2012. – mart 2013. godine

22.07.2013.

Od marta 2012. do marta ove godine Evropski sud za ljudska prava doneo je 14 presuda i sedam odluka u odnosu na predstavke građana Srbije koje su sve objavljene u zbirci koja je predstavljena u Palati „Srbija“ na okruglom stolu koji je  organizovalo Ministarstvo pravde i državne uprave dana 19. jula 2013. godine.

Pomoćnik ministra pravde i državne uprave i zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava, dr Slavoljub Carić, je na predstavljanju zbirke napomenuo da je u proteklih devet godina taj sud doneo ukupno 82 presude koje su dostupne stručnoj i široj javnosti na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave i u Službenom glasniku.

On je istakao da je u ovom trenutku pred početak pristupnih pregovora za članstvo u Evropskoj uniji veoma važno utvrditi u kakvom je stanju srpsko pravosuđe u odnosu na standarde Evropskog suda.

Nadamo se da će objavljivanje ove, šeste po redu, zbirke odluka i presuda Evropskog suda za ljudska prava doprineti unapređivanju poštovanja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji, ali i pravilnom sagledavanju uloge Evropskog suda za ljudska prava u zaštiti ljudskih prava”, rekao je Slavoljub Carić.

Carić je napomenuo da su pomenutih 14 presuda obavezujuće za Srbiju, i dodao da je kod 11 presuda utvrđeno da ima povrede prava građana Srbije, dok su tri presude izrečene u korist države.

Najveći broj žalbi, kako je naveo, odnosi se na preduzeća koja su u stečaju ili restrukturiranju, staru deviznu štednju, penzije i rezerviste.

Prema njegovim rečima, na rezerviste se odnosi približno 3.000 predstavki, tako da se uskoro očekuje presuda u postupku "Vučković i drugi" i ukoliko ona bude u korist države Srbije, to će značiti i smanjenje ogromnog broja žalbi građana.

Predsednik Ustavnog suda Dragiša Slijepčević ocenio je da broj predstavki pred Evropskim sudom za ljudska prava koje su podneli građani Srbije govori o sistemskom problemu zaštite ljudskih prava i sloboda u našoj zemlji.

Slijepčević je istakao da naša država mora da se suoči i analizira uzroke koji, pre svega, dovode do inflacije ustavnih žalbi i prete da dovedu do neefikasnosti u radu.

On je izneo stav da je na zakonodavcu da opredeli šta je potrebno da se uradi kako bi se smanjio broj ustavnih žalbi, kojih je pred Ustavnim sudom u ovom trenutku više od 13.000.

Samo u toku prošle godine, kako je podsetio, Ustavni sud je usvojio više od 2.500 ustavnih žalbi u kojima je utvrdio postojanje povrede ustavom zajemčenih prava, što govori o težini problema koji se pred nama nalazi.

Vršilac funkcije predsednika Vrhovnog kasacionog suda Dragomir Milojević ukazao je na neophodnost kontinuirane obuke i upoznavanja sa praksom i standardima Evropskog suda u cilju dostizanja, ili bar približavanja idealu vladavine prava.

On je poručio da reforma pravosuđa, predviđena nacionalnom strategijom, treba da obezbedi adekvatnu zaštitu prava građana, uz ocenu da će praksa Evropskog suda biti od velikog značaja domaćim sudovima u tom pogledu.

U ime ministra pravde i državne uprave Nikole Selakovića učesnike okruglog stola, među kojima je bilo predstavnika pravosudnih institucija i državne uprave, nevladinog sektora i advokata, pozdravio je pomoćnik ministra pravde i državne uprave zadužen za evropske integracije i međunarodne projekte Čedomir Backović.

 

Preuzimanje dokumenata:

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE