Održana Konferencija na visokom nivou o budućnosti Evropskog suda za ljudska prava (Brajton, 18 - 20. april 2012. godine)

20.04.2012.

Konferencija na visokom nivou o budućnosti Evropskog suda za ljudska prava, održana  je u periodu od 18. do 20. aprila 2012. godine u Brajtonu, u okviru predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske Komitetom ministara Saveta Evrope.

Ova konferencije na kojoj su učestvovale delegacije svih 47 država članica Saveta Evrope, zamišljena je kao nastavak reformskog procesa započetog i Interlakenu (Švajcarska), februara 2010. godine, osnaženog stupanjem na snagu Protokola 14, u junu 2010. godine i usvajanjem Deklaracije iz Izmira (april, 2011. godine). Međutim, pored toga, ova konferencija koja je imala za cilj i da obezbedi delotvornost kontrolnog mehanizma koji je uspostavljen Konvencijom o ljudskim pravima i trebalo je odredi pravce za dalje kretanje reforme Suda. U tom smislu šefovi delegacija ili članovi delegacije koji su bili za to određeni, u trominutnom govoru, izneli su osnovne poglede na reformu Suda u vidu jedne političko-stručne deklaracije.

Repubiku Srbiju na Konferenciji su predstavljali Gordana Pualić, državni sekretar u Ministarstvu pravde (šef delegacije) i dr Slavoljub Carić, pomoćnik ministra pravde i zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska (član delegacije).

Konferencija je završena usvajanjem teksta Deklaracije, koja je pripremljena još ranije, na neformalnim sastancima predstavnika država članica održavanih u Strazburu, u okviru pripreme Konferencije u Brajtonu.

Deklaracija iz Brajtona (srpski) (english)

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE