Održan kolokvijum u Švedskoj

12.06.2008.

U Štokholmu je 9-10. juna 2008.godine održan kolokvijum pod nazivom ''U pravcu šire primene Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou'', organizovan u okviru predsedavanja Kraljevine Švedske, Komitetom ministara Saveta Evrope.

Na kolokvijumu su učestvovali i predsednik Evropskog suda za ljudska prava Žan Pol Kosta i Generalni sekretar Saveta Evrope Teri Dejvis. Kolokvijum na kome su učestvovali, između ostalih, državni agenti pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici ministarstava pravde i spoljnih poslova država članica Saveta Evrope, predstavnici Saveta Evrope i Evropskog suda za ljudska prava, predstavnici nevladinih organizacija za zaštitu ljudskih prava, otvorila je švedska ministarka pravde Beatris Ask.

Tokom kolokvijuma bilo je naročito reči o konceptu ''pilot presuda,'' i mogućnosti primene ovog instituta u nacionalnim pravosudnim sistemima, principu supsidijarnosti, erga omnes dejstvu jurisprudencije Suda itd.

Predstavnik Srbije na kolokvijumu, dr Slavoljub Carić, zastupnik Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava govorio je o iskustvima Republike Srbije u primeni Evropske konvencije o ljudskim pravima, u protekle četiri godine, od trenutka kada mogu da se podnose individualne predstavke protiv Srbije.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE