Konferencija na visokom nivou posvećena reformi ECHR u Interlakenu

24.02.2011.

U Interlakenu (Švajcarska) je 18. i 19. februara 2010. godine u okviru predsedavanja Švajcarske Komitetom ministara Saveta Evrope održana Konferencija na ministarskom nivou posvećena reformi Evropskog suda za ljudska prava.

Na Konferenciji su učestvovale delegacije svih 47 članica Saveta Evrope.

Republiku Srbiju je predstavljala delegacija na čijem čelu je bio je ministar za ljudska i manjinska prava dr Svetozar Čiplić i u čijem sastavu su bili zastupnik RS pred ECHR dr Slavoljub Carić i ambasadorka RS pri Savetu Evrope Dragana Filipović.

Na Konferenciji su usvojeni Deklaracija i Akcioni plan.

Interlaken - Deklaracija i Akcioni plan


Širu vest i govor ministra Čiplića možete pogledati na sajtu Ministarstva.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE