Evropski sud za ljudska prava usvojio je zahtev da se presuda u slučaju rezervista protiv Srbije razmatra pred Velikim većem

12.02.2013.

Beograd, 12.02.2013. Evropski sud za ljudska prava je, 11. februara 2013. godine, usvojio zahtev za Veliko veće, neku vrste žalbe na presudu Evropskog suda u slučaju „Vučković i 29 drugih protiv Srbije“, u vezi sa isplatom dnevnica za učesnike ratnih sukoba tokom 1999. godine. Nakon što je pre nekoliko dana odbijen zahtev za reviziju, koji je pravni tim Ministarstva pravde koji zastupa Republiku Srbiju takođe uputio, sada je usvojen zahtev da se predstavka još jednom razmotri pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava koje čini 17 sudija.

Na ovaj način tužena država je dobila priliku da se podrobno razmotre predstavke 30 podnosioca, ratnih rezervista, koji su se žalili na  neujednačenu sudsku praksu u vezi sa isplatom dnevnica na koje su imali pravo rezervisti koji su bili angažovani u Vojsci Jugoslavije u periodu od marta do juna 1999. godine i na diskriminaciju po osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, od 17. januara 2008. godine, kojim su obezbeđena sredstva radi isplate novčane pomoći ratnim vojnim rezervistima sa prebivalištem na teritoriji sedam nerazvijenih opština (Kuršumlija, Blace, Bojnik, Lebane, Žitorađa, Doljevac i Prokuplje).

Presuda koju je u ovom predmetu doneo Evropski sud, 28 avgusta 2012. godine, kojom je obavezao Republiku Srbiju da obezbedi nediskriminatornu isplatu ratnih dnevnica u pitanju svima koji na to imaju pravo, ovom odlukom stavljena je van snage. Sada će se sačekati na raspravu pred Velikim većem koju će Evropski sud zakazati u narednom periodu. Od ishoda ovog postupka i argumenata koje pred Veliko veće budu iznele protivne strane zavisiće krajnje rešenje ovog slučaja. Odluka Velikog veća biće konačna i Republika Srbija će biti obavezana da je primeni.

Inače, Evropski sud je primio nekoliko hiljada predstavki podnosilaca iz Srbije koji se žale po istom osnovu. Presuda koja bude doneta u  predmetu „Vučković i drugi“ biće verovatno model po kome će se rešiti sve ostale predstavke.

 

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE