Prikaz odluke u predmetu Ivković Pašćan protiv Srbije br. 8653/10

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Evropski sud) je 14. novembra 2019. godine objavio odluku o brisanju predstavke Ivković Pašćan protiv Srbije br. 8653/10 sa svoje liste predmeta.

Pozivajući se na članove 8. i 13. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljem tekstu: Konvencija), podnositeljka predstavke se žalila da je njeno dete, rođeno u državnoj bolnici, oteto ili možda nezakonito usvojeno od strane druge porodice odmah po svom rođenju i htela je da otkrije istinu o sudbini svog deteta. Tvrdila je da u vezi s tim nije imala nijedan efikasan domaći pravni lek.

Vlada Srbije je podnela zapažanja kao odgovor na predstavku koja su prosleđena podnositeljki. Evropski sud je pozvao podnositeljku da podnese sopstvena zapažanja i obavestio je  o neophodnosti angažovanja advokata kao zastupnika u ovoj fazi postupka.

Podnositeljka predstavke nije odgovorila na dopise Sekretarijata i Evropski sud je zaključio da ona ne želi da nastavi postupak pred ovim sudom u smislu člana 37. stav 1. tačka (a) Konvencije.

S obzirom na to da Evropski sud u konkretnom slučaju nije našao posebne okolnosti, u pogledu poštovanja ljudskih prava definisanih Konvencijom i protokolima uz nju, koje bi zahtevale nastavak ispitivanja predstavke, odlučio je da ovu predtavku izbriše sa liste svojih predmeta.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE