Odluka u predmetu Matović protiv Srbije, objavljena 18. oktobra 2018. godine, predstavka broj 33104/16

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 18. oktobra 2018. godine objavio odluku u predmetu Matović protiv Srbije, predstavka broj 33104/16.

Podnosilac predstavke se prema čl. 6. i 13. Konvencije prituživao zbog neizvršenja domaće pravosnažne odluke koja je doneta u njegovu korist protiv društvenog preduzeća.

Podnosilac je istakao da je 28. septembra 2004. godine zaključeno poravnanje kojim je njegovom bivšem poslodavcu DGP Kazimir Veljković naloženo da mu isplati određene iznose na ime minimalne zarade i doprinosa za socijalno osiguranje. Podnosilac predstavke je dodao da je 8. novembra 2004. godine doneto rešenje o izvršenju, a da je potom i prijavio svoje potraživanje u stečajnom postupku protiv istog dužnika.

Vlada je u svojim zapažanjima obavestila Sud da je podnosilac predstavke povukao svoj predlog za izvršenje 26. juna 2009. godine i da je posledično izvršni postupak obustavljen 30. novembra 2009. godine, o čemu je Vlada dostavila i odgovarajući dokaz. Vlada je, takođe, konstatovala da podnosilac predstavke nije naveo ovu činjenicu u svojoj ustavnoj žalbi i svojoj predstavci, pa je zatražila od Suda da proglasi predstavku neprihvatljivom usled zloupotrebe prava na predstavku.

Podnosilac predstavke je osporio tvrdnje Vlade, navodeći da nema saznanja da je njegov advokat povukao predlog za izvršenje.

Odlučujući o navedenom prigovoru Vlade, Sud je najpre konstatovao da podnosilac jeste povukao svoj predlog za izvršenje, što je dovelo do okončanja izvršnog postupka.

Imajući u vidu značaj propusta podnosioca predstavke u pogledu nepružanja ovih informacija, Sud je zaključio da je takvo ponašanje bilo u suprotnosti sa svrhom prava na pojedinačnu predstavku, kako je predviđeno članom 34. Konvencije. Posledično, Sud je odbacio predstavku kao neprihvatljivu zbog zloupotrebe prava na predstavku.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE