ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).

Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije (predstavke 49318/07 i 58216/13).

Podnosioci predstavki prituživali su se prema članu 7. Konvencije da su domaći sudovi odredili strožu kaznu od one propisane zakonom koja je za njih bila najpovoljnija.

Naime, prvi podnosilac je je 17. decembra 1992. godine izvršio krivično delo teško ubistvo, a drugi podnosilac predstavke je izvršio krivično delo teško ubistvo 5. oktobra 2000. godine. U vreme izvršenja ovih krivičnih dela zaprećena je bila kazna zatvora od najmanje deset godina ili smrtna kazna, a osuđeni su po Krivičnom zakoniku po kome je za navedena krivična dela predviđena kazna zatvora od najmanje 10 godina ili od 30 do 40 godina.

Podnosioci  su tvrdili da je u periodu počev od stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona SRJ (,,Sl. list SRJ“ br. 61/2001, od 09.11.2001. godine) pa do stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona RS (,,Sl. glasnik RS“, br. 10/2002, od 01.03.2002. godine), za krivično delo teško ubistvo iz čl. 47. st 2. Krivičnog zakona RS, kao najteža kazna mogla biti izrečena samo kazna zatvora u trajanju od 15 godina, odnosno eventualno u trajanju od 20 godina, s obzirom da po saveznom zakonu  izricanje smrtne kazne više nije bilo moguće, čak kada je i bila propisana zakonom Republike.

Međutim, Sud je u Odluci prihvatio argumentaciju odbrane da smrtna kazna propisana u Krivičnom zakonu Srbije nije mogla biti ukinuta samo na osnovu izmena  Saveznog krivičnog zakona, već je trebalo izvršiti i izmene u Krivičnom zakonu Srbije.

Sud se složio sa ocenama Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda koji su potvrdili da je smrtna kazna ostala u opsegu sankcija u srpskom pravnom sistemu u periodu između izmena Saveznog krivičnog zakona i Krivičnog zakona Republike Srbije i podsetio s tim u vezi da je pitanje tumačenja domaćeg zakona pre svega, stvar domaćih sudova osim ako ne postoji flagrantno nepoštovanje ili proizvoljnost u primeni tog zakona, što u konkretnom slučaju nije mogao da utvrdi.

SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE