Vesti

 

Evropski sud za ljudska prava usvojio je zahtev da se presuda u slučaju rezervista protiv Srbije razmatra pred Velikim većem

12.02.2013. Beograd, 12.02.2013. Evropski sud za ljudska prava je, 11. februara 2013. godine, usvojio zahtev za Veliko veće, neku vrste žalbe na presudu Evropskog suda u slučaju „Vučković i 29 drugih protiv Srbije“, u vezi sa isplatom dnevnica za učesnike ratnih sukoba tokom 1999....  detaljnije

Zakazana rasprava pred Velikim većem

20.02.2013. Ministarstvo pravde i državne uprave, Sektor za zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava, obaveštava javnost da je Evropski sud za ljudska prava, dana 19. februara 2013. godine, zakazao usmenu raspravu pred Velikim većem u predmetu „Vučković i 29 drugih protiv...  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE