Vesti

 

Presuda Mitić protiv Srbije (predstavka br. 31963/08) — Evropski sud za ljudska prava zaključio da nema odgovornosti na strani Republike za samoubistvo u zatvoru

25.01.2013. Evropski sud za ljudska prava je 22. januara 2013. godine objavio presudu po predstavci br. 31963/08 koju je protiv Srbije tom sudu uputio Najdan Mitić. Presudom je jednoglasno utvrđeno da je ova predstavka neosnovana, te da Srbija nije odgovorna za navodnu povredu člana 2 Evropske...  detaljnije

Slučaj Arni protiv Srbije i Slučaj Sabo protiv Srbije - Evropski sud za ljudska prava doneo dve odluke o brisanju predmeta sa liste svojih slučajeva

25.01.2013. Slučaj Arni protiv Srbije (predstavka br. 32739/04) i Slučaj Sabo protiv Srbije (predstavka br. 44103/06) Evropski sud za ljudska prava doneo dve odluke o brisanju predmeta sa liste svojih slučajeva Evropski sud za ljudska prava je 11. decembra 2012. godine doneo dve odluke o...  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE