Vesti

 

Studijska poseta predstavnika kancelarija zastupnika Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije

16.11.2011. Beč, 15-16. novembar 2011. godine Organizatori: Savet Evrope, Federal Chancellery, Federal Ministry for European and International Affairsof the Republic of Austria Dana 15. i 16. novembra 2011. godine u Beču organizovana je studijska poseta za predstavnike kancelarija Zastupnika pred...  detaljnije

Konferencija „Vizija za Evropski sud za ljudska prava“ (Vilton park, 17.- 19. novembar 2011.god.)

18.11.2011. Konferencija pod nazivom „Vizija za Evropski sud za ljudska prava“ (ESLjP ili Sud, u daljem tekstu), održana  je od 17. do 19. novembra 2011. godine u Vilton parku, Stening, Zapadni Saseks, u okviru predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanija i Severne Irske Komitetom...  detaljnije

Zloupotreba prava na podnošenje predstavke: srpski advokat Evropskom sudu za ljudska prava podnosi na stotine sumnjivih predstavki

21.11.2011. Odlukom u predmetu Petrović protiv Srbije (predmeti br.: 56551/11, 56650/11, 56669/11, 56671/11, 56692/11, 56744/11, 56826/11, 56827/11, 56831/11, 56833/11 i 56834/11), Evropski sud za ljudska prava je gorenavedene predstavke jednoglasno proglasio neprihvatljivima. Ova odluka je konačna....  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE