Vesti

 

Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava Stojanović, Jovančić i Milošević protiv Srbije

18.01.2011. Komitet ministara Saveta Evrope usvojio završne rezolucije u tri slučaja protiv Republike Srbije (Stojanović, Milošević i Jovančić), konstatujući da je Republika Srbija u potpunosti ispunila obaveze utvrđene presudama koje su donete u ovim slučajevima. SAVET EVROPE KOMITET MINISTARA...  detaljnije

Konferencija na visokom nivou posvećena reformi ECHR u Interlakenu

24.02.2011. U Interlakenu (Švajcarska) je 18. i 19. februara 2010. godine u okviru predsedavanja Švajcarske Komitetom ministara Saveta Evrope održana Konferencija na ministarskom nivou posvećena reformi Evropskog suda za ljudska prava. Na Konferenciji su učestvovale delegacije svih 47 članica Saveta...  detaljnije

Studijska poseta predstavnika kancelarija zastupnika Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije

16.11.2011. Beč, 15-16. novembar 2011. godine Organizatori: Savet Evrope, Federal Chancellery, Federal Ministry for European and International Affairsof the Republic of Austria Dana 15. i 16. novembra 2011. godine u Beču organizovana je studijska poseta za predstavnike kancelarija Zastupnika pred...  detaljnije

Konferencija „Vizija za Evropski sud za ljudska prava“ (Vilton park, 17.- 19. novembar 2011.god.)

18.11.2011. Konferencija pod nazivom „Vizija za Evropski sud za ljudska prava“ (ESLjP ili Sud, u daljem tekstu), održana  je od 17. do 19. novembra 2011. godine u Vilton parku, Stening, Zapadni Saseks, u okviru predsedavanja Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanija i Severne Irske Komitetom...  detaljnije

Zloupotreba prava na podnošenje predstavke: srpski advokat Evropskom sudu za ljudska prava podnosi na stotine sumnjivih predstavki

21.11.2011. Odlukom u predmetu Petrović protiv Srbije (predmeti br.: 56551/11, 56650/11, 56669/11, 56671/11, 56692/11, 56744/11, 56826/11, 56827/11, 56831/11, 56833/11 i 56834/11), Evropski sud za ljudska prava je gorenavedene predstavke jednoglasno proglasio neprihvatljivima. Ova odluka je konačna....  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE