Vesti

 

Објављен други зборник пресуда и одлука ECtHR у односу на РС

3.05.2009. Сектор за заступање пред ECHR је припремио други Зборник одлука и пресуда ECHR у односу на Републику Србију, а који...  detaljnije

Usvajanje Protokola 14 bis

29.06.2009. Protokol 14 bis uz Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda usvojen je na 119. sastanku ministara spoljnih poslova država članica Saveta Evrope, a stupiće na snagu prvog dana u mesecu nakon isteka tri meseca od datuma kada tri države ugovornice Evropske konvencije za...  detaljnije

Jakovljević protiv Srbije i Hrvatske (p. br. 19561)

1.12.2009. Tročlano veće Evropskog suda za ljudska prava saglasno članu 28 Konvencije odlučilo je 21. novembra 2008. godine da gore navedenu predstavku proglasi nedopuštenom, jer ne ispunjava uslove iz članova 34 i 35 Konvencije. Sud je našao da u odnosu na Republiku Srbiju nisu iscrpljena sva...  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE