Vesti

 

Saradnja sa Pravnim fakultetom u Beogradu

20.03.2008. Danas je potpisan sporazum o saradnji između zastupnika Republike Srbije, ispred Službe za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i Pravnog fakulteta u Beogradu. Sporazum su potpisali zastupnik RS pred ECHR dr Slavoljub Carić i dekan Pravnog fakulteta profesor dr Mirko...  detaljnije

Evropski sud za ljudska prava skinuo sa liste šest predstavki protiv Srbije

21.03.2008. U šest slučajeva protiv Republike Srbije Evropski sud za ljudska prava doneo je odluke o skidanju predmeta sa liste sudskih predmeta po osnovu člana 37 stav 1 Konvencije. U predmetima Abraham i Đorić-Francuski sklopljena je vansudska nagodba, pa su podnosioci povukli svoje predstavke pred...  detaljnije

Seminar u Bratislavi 3. i 4 april 2008. godine

7.04.2008. SEMINAR O ULOZI DRŽAVNIH AGENATA U OBEZBEĐIVANjU EFEKTIVNE ZAŠTITE LjUDSKIH PRAVA U Bratislavi, u okviru predsedavanja Republike Slovačke Komitetom ministara Saveta Evrope, 3. i 4. aprila 2008. godine, održan je Seminar o ulozi državnih agenata u obezbeđivanju efektivne zaštite...  detaljnije

Promocija knjige "Pravo na suđenje u razumnom roku"

24.04.2008. Dana 24. aprila 2008. godine u knjižari Službenog glasnika u Ulici Kneza Miloša u Beogradu, održana je promocija nove knjige dr Slavoljuba Carića „Pravo na suđenje u razumnom roku"....  detaljnije

Objavljen zbornik presuda i odluka ECHR u odnosu na RS

13.05.2008. Kancelarija zastupnika objavila je sve odluke i presude za period mart 2004. godine-mart 2008. godine u posebnoj knjizi čiji je izdavač Služba za ljudska i manjinska prava. Kancelarija zastupnika će svakom...  detaljnije

Intervju - Argus

20.05.2008. Na internet portalu Argus, novinske agencije BETA možete pročitati intervju sa zastupnikom dr Slavoljubom Carićem.  detaljnije

Održan kolokvijum u Švedskoj

12.06.2008. U Štokholmu je 9-10. juna 2008.godine održan kolokvijum pod nazivom ''U pravcu šire primene Evropske konvencije o ljudskim pravima na nacionalnom nivou'', organizovan u okviru predsedavanja Kraljevine Švedske,...  detaljnije

Seminar o primeni člana 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima u kontekstu izvršenja presuda

22.09.2008. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava Vlade Republike u saradnji sa Generalnom direkcijom za ljudska prava Saveta Evrope je održalo seminar sa temom "Primena člana 8 Evropske konvencije  o ljudskim pravima u kontekstu presuda koje je Evropski sud za ljudska prava doneo protiv...  detaljnije

U četiri slučaja ECHR obustavio postupak protiv Republike Srbije

3.11.2008. Evropski sud za ljudska prava je 21. oktobra 2008. godine doneo četiri odluke o skidanju predmeta sa liste u slučajevima koji komunicirani Republici Srbiji na odgovor, čime je došlo do obustave daljeg postupka pred Sudom. U dve odluke (Ileš i Lazarević)  Sud je doneo odluku o...  detaljnije

 
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE