Aktuelnosti

Prikaz odluke u predmetu Sabiha Žunić Leković protiv Srbije, broj 43076/20

 detaljnije

Prikaz odluke u predmetu Atila Husar protiv Srbije, broj 60951/12

 detaljnije

PREDMET AKTIVA D.O.O. protiv SRBIJE (Predstavka broj 23079/11)

 detaljnije

Prikaz odluke u predmetu Popović protiv Srbije, broj 38572/17

 detaljnije

Zejnelović protiv Srbije, broj 26277/20

 detaljnije

Prikaz presuda u predmetu Kovač protiv Srbije, broj 6673/12 i Novaković protiv Srbije, broj 6682/12

 detaljnije

Ilić protiv Srbije, broj 33902/08

 detaljnije

Presuda Milosavljević protiv Srbije, broj 47274/19

 detaljnije

Prikaz presude Stamenković protiv Srbije (predstavka broj 30009/15)

 detaljnije

Presuda Pendić protiv Srbije - broj 37131/19

 detaljnije

Bajkić i Živković protiv Srbije, Predstavke br. 30141/19 i 4419/20

 detaljnije

VAŽNO OBAVEŠTENjE - 31.01.2022.

 detaljnije

Prikaz odluka u predmetima: Belić i 19 dr. protiv Srbije, broj 26271/20; Cojić i 3 dr. protiv Srbije, broj 30983/19; Cvetković i 14 dr. protiv Srbije, broj 37615/19; Krstić i 11 dr. protiv Srbije, broj 34170/19; Šainović i Bogićević protiv Srbije, broj 39

 detaljnije

Savković protiv Srbije, broj 9864/15

 detaljnije
SAOPŠTENJA I VESTI
 • Presuda u predmetu Savić i drugi protiv Srbije, predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 i 1906/15), objavljena 5. aprila 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu: Sud) je 5. aprila 2016. godine jednoglasno doneo presudu u predmetu Savić i drugi protiv Srbije (predstavke br. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15,...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava – Milojević i drugi protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07), objavljena 12. januara 2016. godine
  Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Milojević i 2 podnosioca protiv Srbije (br. 43519/07, 43524/07 i 45247/07) objavio presudu 12. januara 2016. godine kojom je utvrdio povredu člana 6. stav 1 Konvencije...... detaljnije
 • ODLUKA EVROPSKOG SUDA ZA LjUDSKA PRAVA U PREDMETU MIKULOVIĆ VUJISIĆ PROTIV SRBIJE (predstavke broj 49318/07 i 58216/13).
  Evropski sud za ljudska prava (u daljem tekstu Sud) je 24. novembra 2015. godine jednoglasno doneo Odluku o nedopuštenosti (objavljena 17. decembra 2015. godine) u predmetu Mikulović Vujisić protiv Srbije...... detaljnije
 • Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Stanković i Trajković protiv Srbije, br. 37194/08 i br. 37260/08
  Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2015. godine objavio presudu povodom predstavki gospođe S. Stanković i gospođe S.Trajković. Podnositeljke su se prituživale na povredu prava na pravično...... detaljnije
 • NAJAVE