Српски ћирилица Srpski latinica

 

Усвајање Протокола 14 бис

29.06.2009.

Протокол 14 бис уз Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода усвојен је на 119. састанку министара спољних послова држава чланица Савета Европе, а ступиће на снагу првог дана у месецу након истека три месеца од датума када три државе уговорнице Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода изразе сагласност да буду обавезане Протоколом. Протокол ће по основу депонованих ратификационих инструмената других земаља ступити на снагу 1. октобра 2009. године.

Циљ овог протокола је да се превазиђе ситуација настала одлагањем ратификације самог Протокол 14, којим су иначе предвиђене шире мере за повећање ефикасности Европског суда за људска права. Србија је Протокол 14 потписала 10. новембра 2004. године, а ратификовала га је 6. септембра 2005. године.

Протокол 14 бис уводи две мере процесног карактера, предвиђене и Протоколом 14 (судија појединац и трочлано судско веће).

Судија појединац ће моћи да одбаци очигледно неосноване представке, поводом чега се до сада захтевала одлука одбора од троје судија.

Надлежност одбора од троје судија проширена је и на случајеве прихватања представки као допуштених и одлучивање у меритуму тамо где већ постоји установљена јуриспруденција Европског суда за људска права. Тренутно, овакви случајеви решавају се од стране седмочланог судског већа.

Усвајање Протокола 14 бис условиће брже процесуирање представки поднетих против Србије како у смислу њиховог одбацивања, када Суд процени да су недопуштене, али и бржег достављања представки држави на одговор онда када Суд процени да има елемената повреде Конвенције и додатних протокола због чега би држава Србија могла да одговара. Од момента ступања на снагу Протокола 14 бис поједностављена процедура Суда би се односила и на случајеве који су већ поднети Суду. При томе требало би имати у виду чињеницу да се, према Статистичком извештају Суда за 2008. године, Република Србија од марта 2004. године, када је ратификовала Европску конвенцију за заштиту људских права и основних слобода, до јануара 2009. године, када је објављен поменути извештај, нашла на 13. месту  у Европи по укупном броју представки пред Судом.

Mинистарство за људска и мањинска права покренуло је процедуру за ратификацију овог протокола.

Протокол 14бис на енглеском и српском језику (208.52 kB)

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ