Српски ћирилица Srpski latinica

 

Усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР

5.07.2013.

Усмена расправа пред Великим већем Европског суда за људска права у предмету Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније одржаће се у среду 10. јула 2013. године у Стразбуру. Овај предмет се односи на исплату старе девизне штедње штедишама који по распаду СФРЈ нису могли да слободно располажу својим штедним улозима у банкама чије је седиште у Србији (Инвестбанка) односно Словенији (Љубљанска банка), а које су своја представништва имале у другим туженим државама (пре свега БиХ и Хрватској).

Претходно је Европски суд за људска права донео пресуду која је објављена 6. новембра 2012. године, којом је утврдио да је Словенија прекршила одредбе члана 1 Протокола 1 уз Конвенцију о људским правима, као и члан 13 Конвенције у односу на подносиоце Алишића и Саџака. Исте повреде утврђене су и у односу на Србију у вези са подносиоцем Шахдановићем. Суд је у овом предмету донео пилот пресуду, јер се пред њим налази више од 1650 сличних представки које укључују више од 8000 подносилаца, што указује на то да се ради о системском проблему. Овом пресудом Србија је обавезана да у року од 6 месеци од наступања правоснажности ове пресуде омогући подносиоцу представке, г. Шахдановићу, али и свим другим лицима у сличној ситуацији, да дођу у посед старе девизне штедње под истим условима као и држављани Србије који имају уштеђевину у домаћим филијалама српских банака.

Република Србија и Република Словенија поднеле су захтеве да се предмет Алишић и други против БиХ, Хрватске, Србије, Словеније и БЈР Македоније разматра пред Великим већем које је усвојио петочлани панел Европског суда за људска права 18. марта 2013. године и заказао усмену расправу. Одлуком да се предмет изнесе пред Велико веће, првобитна пресуда је стављена ван снаге.

Током поступка ставови тужених држава о томе на коме лежи обавеза да исплати подносиоце  су се дијаметрално разликовали. На једној страни су биле Словенија и Србија које су се залагале за принцип територијалности, сматрајући да би ово питање требало да се реши кроз Споразум о сукцесији СФРЈ у оквиру Анекса Ц. На другој страни, биле су остале тужене државе, залажући се да обавеза исплате лежи на државама у којима је седиште предметних банака (Србија и Словенија),  образлажући да се не ради о питању у вези са сукцесијом у оквиру Анекса Ц, већ о питању у вези са приватном имовином у оквиру Анекса Г Споразума о сукцесији.

Србија и Словенија, као и остале тужене државе, које су своје писане поднеске са документацијом доставиле до 13. маја о.г., имаће прилику да поново изнесу и детаљно образложе своје аргументе, које ће овај пут разматрати колегијум Великог већа од 17 судија, чиме ће бити превазиђени и проблеми који су се односили на састав већа које је донело пресуду објављену 6. новембра 2012. године.

 

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ