Српски ћирилица Srpski latinica

 

У четири случаја ECHR обуставио поступак против Републике Србије

3.11.2008.

Европски суд за људска права је 21. октобра 2008. године донео четири одлуке о скидању предмета са листе у случајевима који комуницирани Републици Србији на одговор, чиме је дошло до обуставе даљег поступка пред Судом.

У две одлуке (Илеш и Лазаревић)  Суд је донео одлуку о скидању предмета са листе по основу члана 37 став 1а Европске конвенције о људским правима, тако што су склопљена вансудска поравнања на износе од 1.200,00 евра тј. 3.100,00 евра у динарској противвредности, а све због прекомерне дужине трајања поступка. Истовремено су подносиоци представки обавестили Суд да повлаче представке.  То је већ четврти случај окончања поступка на овај начин од почетка ове године (слично су окончани поступци у предметима Абрахам и Ђорић-Француски.

Такође, у случају Поповић подносилац је одлучио да повуче представку против Србије, с обзиром да је његов случај окончан пред домаћим органима. У наведеном случају такође је примењен члан 37 став 1а Конвенције

Најзад, у случају Којовић Суд је обуставио поступак због смрти подносиоца и чињенице да нико у његово име није захтевао наставак поступка. У овом поступку Суд је од проглашења независности Републике Црне Горе поступак водио само против Републике Србије имајући у виду одлуку Комитета министара од 14. јуна 2006. године према којој је Република Србија наставила чланство у Савету Европе од 3. јуна 2006. године, као и одсуства индикације од стране подносиоца против које од две државе из некадашње Државне заједнице тражи наставак поступка пред Судом. Поступак у овом случају обустављен је по основу члана 37 став 1 ц Конвенције

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ