Српски ћирилица Srpski latinica

 

Студијска посета представника канцеларија заступника Републике Србије, Босне и Херцеговине и Македоније

16.11.2011.

Беч, 15-16. новембар 2011. године

Организатори: Савет Европе, Federal Chancellery, Federal Ministry for European and International Affairsof the Republic of Austria

Дана 15. и 16. новембра 2011. године у Бечу организована је студијска посета за представнике канцеларија Заступника пред Европским судом за људска права из Републике Србије, Босне и Херцеговине и Македоније. Тема ове студијске посете било је извршавање пресуда Европског суда, а организатори су били Federal Chancellery and Federal Ministry for European and International Affairs, као и Савет Европе.

Први дан:

По окупљању, присутне су поздравили амбасадор господин Helmut Tichy, заступник Републике Аустрије пред Европским судом за људска права и начелник канцеларије правног савета при Federal Ministry for European and International Affairs of Republic of Austria, госпођа Dr. Brigitte Ohms, заменица Заступника Републике Аустрије, господин Dr. Gerhard Hesse, начелник Уставне службе Federal Chancellery, као и госпођица Катарина Недељковић, представница из Одељења за извршавање пресуда Европског суда за људска права при Комитету министара Савета Европе.

Госпођица Недељковић била је први излагач на овом скупу и говорила је о новим методама рада Комитета министара у погледу надгледања извршења пресуда Европског суда за људска права које су усвојене пре годину дана, у децембру 2010. године. У свом излагању посебно се осврнула на улогу Комитета министара у овом процесу и примену Акционог плана усвојеног у Интерлакену који се односи на реформу дотадашњег начина надлегдања пресуда. Присутнима су детаљно представљене нове методе рада и два вида надгледања пресуда која су сада актуелна: надгледање са „стандардним“ и надгледање са „појачаним надзором“. Потом, госпођица Недељковић је детаљно представила „action plan” и “action report” који се достављају на захтев Комитета министара поводом појединих пресуда, њихов садржај, начин припреме, као и значај „календара“ који се уз action plan доставља. При том, присутнима је скренута пажња на значај консултација Одељења за извршавање пресуда са службама државних заступника пре усвајања action plan-а и касније током његове имплемантације. Као новину, госпођица Недељковић је истакла је и чињеницу да је принцип транспарентности у погледу извршавања пресуда сада доследно установљен. Све информације о извршењу поједине пресуде могу се разгледати од старне најшире јавности преко сајта овог Одељења, чиме се постигло да квалитет информација које се достављају од стране држава буде подигнут на виши ниво.

Потом, присутнима су се обратиле госпођа Dr Anna Jankovic из сектора за људска права Federal Ministry for European and International Affairs као и госпођа Dr. Brigitte Ohms, заменик Заступника Републике Аустрије. Оне су присутнима пренеле искуства у раду службе заступања пред Европским судом за људска права Републике Аустрије. Заступање Републике Аустрије организовано је тако да на нивоу сваког министарства постоје координатори за људска права са којима се одржавају састанци на неформалном нивоу чим неки предмет буде комунициран Републици Аустрији од стране Суда. Као стручњаци за поједине области, они дају квалитетне одгоре на питања постављена од стране Суда а ти одговори се потом користе од стране Заступника, његовог заменика и њихових сарадника приликом припреме запажања која се достављају Суду као одговор на комуницирану представку. Што се тиче извршавања пресуда Европског суда, састанци са координаторима су формалног карактера. Њихов циљ је како извршење обавеза које су предвиђене конкретном пресудом Суда, тако и имплементација нових стандарда у погледу људских права. Сарадња свих државних органа који су укључени у поступање по предметима Европског суда свакој фази поступка је добро организована, ефикасна и прагматична. Европска конвениција о људским правима и основним слободама има значај уставних одредби у Републици Аустрији о чему постоји висок ниво свести и свим државним органима тако да сарадња у припреми предмета или поступку извршења пресуда се одвија без тешкоћа по службу Заступника.

По завршетку излагања аустријског искуства, отворена је дискусија о организацији и изазовима у раду служби Заступника Србије, Босне и Херцеговине и Македоније, са посебним освртом на тешкоће приликом извршавања пресуда. Од стране госпођице Недељковић је похваљено решење Хрватске у којој канцеларија Заступника има одређену особу која је искључиво задужена за извршавање пресуда. Овакво решење се показало као практично јер омогућава добар проток информација између службе Заступника и Комитета министара што представља суштину континуираног надгледања извршавања пресуда које се примењује по реформи из 2010. године. Заступник Републике Србије, господин Славољуб Царић, посебно је нагласио да тешкоће настају из широко формулисане одредбе Уредбе о заступнику да се „заступник стара о извршавању пресуда“. Током дискусије госпођа Dr Anna Jankovic скренула је пажњу присутнима да се приликом извршавања пресуда, које је у надлежности њеног министраства, одржавају састанци на којима се дискутује о томе који су државни органи преузели акте који су довели до повреде права и сходно томе дели се одговорност прилоком извршавања обавеза из пресуде, како материјалних тако и осталих. Најчешће се прихватају мишљења експерата који су писали запажања у појединим предметима. Посебно је истакнуто да је Federal Chancellery задужена за анализу пресуда Европског суда. Став је аустријских колега да је чврста политичка воља и свест о значају и обавезности пресуда Европског суда основ за њихово благовремено и ефикасно извршавање.

У последподневним часовима, присутнима се обратио господин Mag. Robert Stein из Савезног Министарства унутрашњих послова. Његово излагање односило се на приказ пресуде у случају Frodl против Аустрије, у којој је покренуто питање права гласа осуђених лица. Поред тога, Господин Stein указао је присутнима да је у аустријском Министарству унутрашњих послова у току четворогодишњи пројекат под називом „Полиција и људска права“ у оквиру кога се све области аустријске полиције обучавају и припремају за стављање у службу заштите људских права. Сваки полицајац је у обавези да похађа једномесечни семинар о људским правима и њиховој заштити, а поменути пројекат и тренинзи су покренути после једног случаја тортуре од стране полиције који је узнемирио читаву Аустрију. Обука о људским правима укључена је и у програм аустријске полицијске академије а посебно је посвећена пажња укључењу имиграната полицијске снаге.

Последњи говорник током првог дана била је госпођа Dr Maria Wittman-Tibald, судија и потпредседник групе за људска права и основне слободе при аустријском Удружењу судија. Њено излагање бавило се обуком судија и подизањем нивоа свести о људским правима. Истакнуто је да су пресуде Европског суда често покретач промене закона, а као пример наведена је промена положаја ванбрачне деце током 80-тих година. Посебно је истакнуто да се судије аустријских судова директно са сајта Европског суда за људска права информишу о пресудама донетим против Аустрије и других држава, које су од значаја за праксу аустријских судова, с обзиром да је Конвенција део аустријског права, као и сваки други аустријски закон.  

Други дан:

Другог дана састанак је одржан у Federal Ministry for European and International Affairs. После поздравног говора који је одржала Dr. Brigitte Ohms, присутнима се обратио Prof. Dr. Rudolf Theinel, потпредседник аустријског Управног суда. Он је говорио о националном путу заштите људских права у аустријском правном систему. Сваки појединац може се обратити надлежном суду са захтевом да у његовом случају Европска конвенција о људским правима буде директно примењена. Уставни суд Аустрије надгледа законе и има право да их укину ако нису у складу са Конвенцијом. На факултету се такође изучава право Европске конвенције а судска пракса се ослања на пресуде Европског суда.

Присутнима се потом обратио Dr Hagen Nordmeyer из Врховног суда Аустрије који је говорио о заштити људских права, могућности о „поновног отварања случаја“ у кривичним случајевима (што није предвиђено у грађанским стварима) као и роковима од 6 месеци који су предвиђени за доношење одлука од стране државних органа не би ли било обезбеђено доношење одлука у разумном року. Потом је отворена дискусија међу присутним о разним темама које су се односиле на излагања представљена током оба дана студијске посете. Организатори су изразили задовољство отвореношћу и спремношћу за дискутовање од стране свих учесника студијске посете.

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ