Српски ћирилица Srpski latinica

 

Семинар о примени члана 8 Европске конвенције о људским правима у контексту извршења пресуда

22.09.2008.

Министарство за људска и мањинска права Владе Републике у сарадњи са Генералном дирекцијом за људска права Савета Европе је одржало семинар са темом "Примена члана 8 Европске конвенције  о људским правима у контексту пресуда које је Европски суд за људска права донео против Републике Србије".Семинар је одржан 25. и 26. септембра у Палати Србије.

Семинар су отворили уводним излагањима:

* Г. Светозар Чиплић, Министар за људска и мањинска права РС;
* Гђа  Вида Петровић Шкеро, Председник Врховног Суда РС;
* Гђа Снежана Маловић, Министар правде РС;
* Гђа Genevieve Mayer, Директор Одељења за извршавање пресуда;
* Г. Славољуб Царић, Заступник РС пред Евроспским судом за људска права

Поред наведених излагача предавања су одржали и:

* Гђа Francoise Tulkens, судија Европског суда за људска права
* Г. Миломир Николић, судија Врховног суда Србије
* Гђа Катарина Недељковић, правник у Одељењу за извршавање пресуда ЕЦтХР
* Гђа Annette Weerth, Стална мисија Немачке при СЕ
* Гђа Štefica Stažnik, заступница Републике Хрватске пред ЕЦтХР и помоћница министра правде
* Г.Derman Ozgur, правник у Одељењу за извршавање пресуда ЕЦтХР
* Гђа Марија Петровић - Центар за права детета
* Гђа Вања Родић, саветник - Сектор за заступање РС пред Европским судом за људска права


На семинару су донети следећи закључци:


ПРОБЛЕМИ ИДЕНТИФИКОВАНИ НА СЕМИНАРУ

 1. Проблеми у вези примене Породичног закона и Закона о извршном поступку код извршења одлука у породичним стварима.

2. Недостатак координације, комуникације и надзора између различитих националних актера (судова, центара за социјални рад, полиције и тужилаца).

3. Недостатак адекватног учествовања полиције, јавних тужилаца и центара за социјални рад.


ПРЕДЛОЖЕНА РЕШЕЊА

1. Обука центара за социјални рад и њихово ефикасно учествовање у предметима, који се односе на старатељство.

2. Укључивање Министарства унутрашњих послова и тужилаштва у обезбеђивању ефикасног извршења домаћих судских одлука у предметима, који се односе на старатељство.

3. Интерни документи, који идентификују одговарајуће улоге и обим интервенције националних актера према новим прописима.

4. Изучити потребу законодавствних измена, које су потребне да би се обезбедило извршење одлука из породичног права (пример Хрватске).

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ