Српски ћирилица Srpski latinica

 

Основан Савет за односе са Европским судом за људска права

30.04.2013.

29. април 2013. године, Београд

Влада Републике Србије је донела одлуку о образовању Савета за односе са Европским судом за људска права као повременог радног тела Владе, на период од пет година, са задатком да прати односе са Европским судом и надлежним органима Републике Србије даје предлоге, мишљења и стручна образложења у вези са тим. Савет ће се у домену односа са Европским судом за људска права бавити анализом случајева са којима се Република Србија суочава, припремом стратегије одбране у овим предметима и разматрањем и давањем стручних предлога за усклађивање домаћих прописа и примену других појединачних и општих мера ради извршавања пресуда Суда, а све у циљу смањивања броја представки против Републике Србије пред Судом, успешне одбране у предметима и ефикасног извршавања одлука Европског суда за људска права.

Савет броји 11 чланова из редова академске заједнице и државне управе, а у рад Савета, који захтева међуресорни приступ и ширу експертску сарадњу, могу бити укључени и други стручњаци. Састав Савета обезбеђује заступљеност представника државних органа надлежних за примену Конвенције и извршавање појединих одлука Суда, али и других истакнутих стручњака у области међународног јавног права, како би могао да одговори постављеним задацима.

Прва седница Савета одржана је 29. априла 2013. године. На седници је усвојен Пословник о раду Савета за односе са Европским судом за људска права и разматрани су предмети који ће ускоро бити расправљани пред Великим већем Европског суда за људска права: Вучковић и 29 других протв Србије и Алишић и други против Србије и других.

 

Преузимање докумената:

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ