Српски ћирилица Srpski latinica

 

Како се обратити Европском суду за људска права

17.04.2007.

Напомена за попуњавање обрасца представке

Конвенција за заштиту људских права и основних слобода са изменама предвиђеним протоколима 11 и 14 и са протоколима 1, 4, 6, 7, 12 и 13. (Превод на српски језик који је дистрибуирао Секретаријат Европског суда за људска права)

Практична упутства за поступање пред ECHR (Анекс уз Пословник Суда који се односи на истражне поступке).

Образац представке

Образац пуномоћја

Правило 47

Адреса Суда:
European Court of Human Rights
Council of Europe
67075 Strasbourg-Cedex
France

Tel: +33 (0) 3 88 41 20 18
Fax: +33 (0) 3 88 41 27 30

 

САОПШТЕЊА И ВЕСТИ
 • Пресуда у предмету Савић и други против Србије, представке бр. 22080/09, 56465/13, 73656/14, 75791/14, 626/15, 629/15,634/15 и 1906/15), објављена 5. априла 2016. године
  Европски суд за људска права (у даљем тексту: Суд) је 5. априла 2016. године једногласно донео пресуду у предмету Савић и...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права – Милојевић и други против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07), објављена 12. јануара 2016. године
  Европски суд за људска права је у предмету Милојевић и 2 подносиоца против Србије (бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) објавио...... детаљније
 • ОДЛУКА ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА У ПРЕДМЕТУ МИКУЛОВИЋ ВУЈИСИЋ ПРОТИВ СРБИЈЕ (представке број 49318/07 и 58216/13).
  Европски суд за људска права (у даљем тексту Суд) је 24. новембра 2015. године једногласно донео Одлуку о недопуштености...... детаљније
 • Пресуда Европског суда за људска права у предмету Станковић и Трајковић против Србије, бр. 37194/08 и бр. 37260/08
  Европски суд за људска права је 22. децембра 2015. године објавио пресуду поводом представки госпође С. Станковић и...... детаљније
 • НАЈАВЕ